Alexa

Blessings of a Christmas angel

Blessings of a Christmas angel

Binuksan niya ang kahon. May laman itong palamuti para sa Christmas tree. May mga munting anghel, bolang plastic at Christmas lights. (She opened the box. It contained several Christmas ornaments. There was a tiny angel, plastic balls, Christmas lights.)
Karamihan sa laman ng kahon ay mga segunda manong damit, sapatos at laruan. Matiyaga itong inipon ni Cecilia sa loob ng isang taon. Bago sumapit ang Pasko, natanggap na ng pamilya ni Cecilia ang padala niyang malaking kahon na hatid ng EEC Elite Express sa tahanan nila. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Cecilia dahil noon lamang sila nakatanggap ng napakalaking regalo, at galing pa ito sa ibang bansa. (She placed all of her "treasures" in her EEC Elite Express box. Most were second-hand items. Clothes, shoes and toys. Cecilia's family appreciated these gifts.)
Tuwing naglilinis siya ng dalawang kotse sa basement, pinupuntuhan muna niya ang basurahan upang kunin ang mga puwede pang pakinabangang gamit. May mga damit, sapatos at laruan. Pakiramdam ni Cecilia ay palaging Pasko tuwing may makukuha siyang "aginaldo" sa basurahan. Ang nakakatuwa pa nito, ang mga nakakatanggap ng kanyang regalo ay nalulugod sa kanyang pasalubong. Tuwing Disyembre ay damang-dama ni Cecilia ang diwa ng Pasko dahil marami siyang napapaligaya. (Whenever she was assigned to clean the two cars on the basement, Cecilia always dropped by the garbage site. Often, she found clothes, shoes and toys. Whenever she found barely used items, Cecilia felt like she had just received a Christmas gift. Those items would make so many people back home happy.) Mahirap lamang ang buhay nina Cecilia. Pang-apat siya sa siyam na magkakapatid. Ipinanganak at lumaki si Cecilia sa minahan. Dahil kulang na kulang ang sahod ng tatay niya para sa kanilang pang-araw araw na gastusin, ang nanay niya ay tumatanggap ng labada at naglalako ng kakanin upang makatulong sa asawa. (Cecilia came from a poor family. The fourth child in a brood of nine, Cecilia was born and raised in a mining town. Since her father's wages were barely enough to cover their daily needs, her mother took on odd jobs. She worked as a laundrywoman and even sold rice cakes.)
Kadalasan, tuwing sasapit ang Pasko, lugaw lamang na may nilagang itlog ang kanilang handa. Hindi naman nila nakakaligtaang magsimba upang manalangin at magpasalamat sa Diyos. (Often, their family only had porridge and boiled eggs for their noche buena or Christmas Eve dinner. In spite of their poverty, Cecilia's family remained faithful to God. They attended Christmas mass, giving thanks to the Messiah.)
Nakita at naramdaman ni Cecilia kung paano magsakripisyo ang kanyang mga magulang upang maitaguyod ang kanilang buhay at pag-aaral. Kanilang sinuong ang lahat ng unos sa kanilang buhay para sa kapakanan ng kanilang mga mahal na anak. (Cecilia knew and appreciated her parents' sacrifices. They did all that they could to send them all to school.)
Doon din sa minahan natanggap ni Cecilia ang kauna-unahan niyang regalo. Buhat ito sa kanyang matalik na kaibigan. Isang palda at shorts. Parehong segunda mano. Napakasaya ni Cecilia nang matanggap ang kanyang regalo. Hinding hindi niya ito makakalimutan, lalung-lalo na sa pagsapit ng Pasko. (It was also in this mining village where Cecilia received her first gift. Her best friend gave her a skirt and a pair of shorts - both secondhand. Cecilia was delighted with her gifts.)
Dahil na rin sa pagtitiis at pagsisikap ng kanilang mga magulang ay nakapagtapos silang magkakapatid sa pag-aaral. Ngunit dahil sa wala siyang swerteng makapagtrabaho sa sariling bayan, nagpasya siyang mangibang bansa. Tinungo niya ang Taiwan. Mabato man at matinik ang tinatahak niyang landas sa sementadong gubat ay kanya itong pinagtiisan, maitaguyod lamang ang kinabukasan ng kanyang mga supling. (After earning her college degree, Cecilia tried her luck in Taiwan. She needed to earn more money to support her family.)
Buwan ng Disyembre ng dumating si Cecilia sa Taiwan. Sa pangalawang pagkakataon ay nakatanggap siya ng regalo. May Pamasko sa kanya ang kanyang mga mababait na amo. Bagong sapatos at winter jacket. Napaluha si Cecilia sa tindi ng katuwaan at labis-labis na pasasalamat. Sa unang pagkakataon ay nakatanggap siya ng bagong regalo. (She arrived in Taiwan in December. Her employers gave her Christmas presents - a brand-new winter jacket and a pair of shoes. For the first time in her life, Cecilia received brand-new items!)
Pinagyaman nilang mag-asawa ang kanyang kinikita sa Taiwan. Pangarap nilang magkaroon ng sariling bahay at maliit na negosyo. (Cecilia and her husband put their money in the bank. They had long dreamt of building their own home and starting their own small business.)
Si Cecilia ay lubhang mapagbigay. Tuwing Linggo, siya at tumutulong sa isang "home" para sa mga batang may kapansanan. Para sa kanya, ang kanyang mga kamay, paa, mata at katawan ay kaloob ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit inihahandog niya ng buong-puso ang kanyang kakayahan at serbisyo sa mga nangangailangan. Naniniwala si Cecilia na mapapalad ang mga may mabubuting kalooban dahil sila'y laging pinagpapala ng Poong Maykapal. (Cecilia is generous by nature. Every Sunday, she spent several hours working as a volunteer at a home for those with pysical disabilties. She believed that since she was so blessed, it was only right that she gave back to her fellowmen and community.)
Hinding-hindi rin nakakaligtaang handugan ni Cecilia ng regalo ang kanyang mga magulang lalong-lalo na sa tuwing Kapaskuhan. Hindi man makakauwi si Cecilia ngayong Pasko, masaya pa rin siya dahil may EEC Elite Express na maghahatid ng kanyang regalo sa kanyang mga minamahal sa buhay, kapitbahay at kababaryo.
Note: The stories featured in today's Kabayan have made it to the finals of EEC Elite's Christmas short story-writing competition. These finalists however, save for our top three winners whose stories were published last Sunday, will not be getting any prizes.


Updated : 2021-04-13 04:31 GMT+08:00