Alexa
  • Directory of Taiwan

Mommy's little darling

Mommy's little darling

Binuksan niya ang kahon. May laman itong palamuti para sa Christmas tree. Isang maliit na anghel.
Napakurap at nanlaki ang mga mata niya ng makita ang maliit na anghel. Sabay tawag sa papa niya at nagtanong, "Bakit ito ang regalo ni mama?" Sa isang anim na taong gulang, mahirap ang mag-intindi at magbigay ng kung anong mensahe ang napapaloob sa isang munting bagay katulad ng anghel. (He opened the box. It contained a Christmas ornament. It was a tiny angel. The child's eyes widened when he saw his gift. "Why did my mom give me a Christmas tree ornament on my birthday?" To a six-year-old, such a gift was incomprehensible. He did not understand what it meant.)
"Pang-sabit ito sa Christmas tree eh, at hindi pa naman Pasko. Malayo yata ang December sa March, papa? Birthday ko ngayon. Baka akala ni mama Pasko ngayon," sambit niya. ("This is for the Christmas tree, dad, and it's only March! It's my birthday today. Perhaps mama thought it's already Christmas.")
Ang pobreng ama, hindi nakasagot sa tanong ng munting anak. Kaya sabay hugot sa cell phone upang tawagan ang asawa. Ilang ulit niyang pinindot iyon subalit puro recording ang sagot na nakuha niya. "The number you dialled is out of the coverage area. Please try again later." Nainip na siya sa kada-dial kaya binalingan ang anak na hindi maipinta ang mukha dahil sa regalong natanggap sa ina. Nakadama ng pagka-awa ang tatay sa kanyang anak. Siya mismo ay nagtatanong din sa sarili kung bakit isang Christmas tree ornament ang pinadalang regalo ng asawa sa bata. Naisipan niyang mag-text sa kabiyak. "Honey, I've been trying to reach you. Please call me when you are free. Lav u!" (Puzzled, the boy's father tried to contact his wife. He left a message in her cell phone.)
Kinagabihan, tumawag si misis. "Hello hon! Kumusta? May problema ba?" ang kanyang tanong. Agad na ikinuwento ng lalaki ang reaksyon ng kanilang anak sa kanyang munting regalo. Sa kabilang kawad, nangingiti ang babae. Kapwa pala sila naguguluminahan sa kanyang regalo. "Sige, kakausapin ko ang anak natin," ang kanyang sabi. (That same night, the boy's mom rang. "Hello hon! What's up? Are there any problems?" she asked her husband. The boy's father immediately recounted the story concerning her mysterious birthday/Christmas gift. Smiling at the other end of line, the boy's mom said she wanted to speak with their son.)
"Hello baby! Nagandahan ka ba sa regalo na pinadala ko sa iyo?" tanong ng ina. "Di ba ang cute ng angel? Magkamukha kayo?" Dahil sa murang pag-iisip, hindi naintindihan ng bata ang tinuran ng ina. "Paano po kami magiging magkamukha eh lalaki ako, babae naman po itong angel na pinadala nyo? At saka pangsabit po ito sa Christmas tree. Birthday ko po ngayon at hindi pa Pasko." (Hello baby! Did you like my birthday gift? Isn't it cute? It looks just like you!" The little boy did not fully understand his mother's comments. "How could we be alike, I am a boy and the angel is a girl! Besides, this is for the Christmas tree. It doesn't make a birthday gift," the boy replied.)
Napangiti ang ina sa kabibuhan ng anak. "Anak, alam mo ng makita ko ang cute na angel na iyan, naalala kita! Kaya kahit malayo pa ang Pasko sa birthday mo, iyan ang naisipan kong bilhin. Ganito na lang anak. Dahil babae iyan, ipalagay mo na lang na ang cute na angel ay si mama. Ilagay mo sa bag mo para lagi mo akong kasama." (Amazed at just how smart her little boy was, the mother said, "My dear child, when I saw that angel, I immediately thought of you! That's the reason why I decided to send it to you on your birthday. Since the cute angel's a girl, just think of her as me - your mama. Always take your angel with you.")
Dahil sa matalino ang anak, naunawaan nito ang tinuran ng ina. Napaluha ang ina sa sagot ng bata.
"OK, mama. Dahil mahal na mahal ko kayo, iisipin ko na lang na kayo po ito. Ilalagay ko sa bag ko para palagi tayong magkasama. Mama, hindi na rin ako maiinggit sa classmates ko na may mga nanay na naghahatid sa kanila sa iskul. Dahil alam ko pong kahit malayo kayo, nandito lang kayo palagi sa tabi ko - at dala-dala ko pa!" sabi ng bata, sabay tawa. (The little boy understood. Her mother shed tears of joy upon hearing her child's reply. "Okay mama. Because I love you very, very much, I would always treasure this little angel. As long as I have this angel with me, I also know in my heart that you are there watching over me.")
Sa narinig sa anak, magkahalong tuwa at luha ang naramdaman ng ina.
Nakalipas ang maraming buwan. Magpa-Pasko na. Marami nang naipong gamit si misis. Sa kanyang EEC Elite Express box ay naglagay siya ng maraming anghel. Palamuti para sa kanilang Christmas tree. Alam niyang tiyak na matutuwa ang kanilang anak sa kanyang padala. Naglakip siya ng isang sulat. Ito ang kanyang tinuran, "Maligayang Pasko! Malayo man ako sa inyo, hinding-hindi ko kaya nakakalimutan. Mahal na mahal ko kayo." (Several months later, Christmastime finally arrived. The boy's mother shipped her holiday presents through EEC Elite Express. Inside her balikbayan box, she placed several angels and ornaments for their Christmas tree. She knew her son would understand.)


Updated : 2021-06-15 18:58 GMT+08:00