Alexa
  • Directory of Taiwan

Poems of the week

  142
Poems of the week

Sugo ng Kaligtasan
By Ellen Panaligan
Ibinabadha na ang pagdatal ng
dakilang kaarawan
Kaarawang ipinagdiriwang ng
buong sanlibutan
Ang lamig ng hangin, sumisigid sa
kalamnan
Pasko! Pasko! Pasko na naman.
Ano ba ang handa natin sa ating
pagsalubong
Sa pagsilang ng Mesias, dakilang
Panginoon
Ilaw bang kumikislap at nakasabit
na parol
Aginaldong nakabalot, hapag na
may lechon.
Gaya rin ng marami, Pasko ko'y
di lubos
Pag walang bagong damit at bagong
sapatos
Kailangang may pera, bulsa ay
busog; Pambili ng aginaldo at mga
panggastos.
Mga paghahandang panlabas
lamang; Mga kagalakang hindi
nagtatagal; Mga pagdiriwang na
walang kabuluhan
Diwa ng Pasko, ano nga ba ang
kahulugan?
Magmahal at magpatawad sa
kapwa'y ilaan
Iwaksi ang kasamaang dulot ay
kasawian
Nais ng Panginoon, ihandog ng
nilalang; Manalangin at magsisi,
kasalana'y talikdan.
Kalinisan ng puso'y tunay na
mahalaga; Pagsamba at papuri,
ialay sa Diyos Ama
Lumakad sa liwanag, matatag na
pananampalataya
Regalo ng pag-ibig sa sarili'y
italaga.
Sugo ng kaligtasan sa atin ay
nangungusap
Sa kanyang kaarawan, ang tangi
n'yang hangad
Ang tanggapin siya bilang
taga-pagligtas
Tanging Panginoon, ngayon
hanggang wakas.
Alay ko sa iyo Sinta
By Aya Galindo
Ako'y may munting tula
Alay ko sa iyo aking sinta
Milya-milya man ang layo natin sa
isa't isa
Ito pa rin ay aking ginawa.
Gawa kong tula mula sa puso
talaga; Upang mabatid mo
pagmamahal ko'y di mawawala
Pintig ng aking puso, ika'y
nag-iisa; Aking isisigaw, "Mahal
na mahal kita."
Sa aking paglayo, ito'y may
dahilan
Pangingibang bayan, pangarap ay
tuparin ko lamang
Upang pag-buo ng pamilya, may
magandang buhay na
mapagsisimula
Salamat sa pag-unawa aking sinta.
Sa gabing ako'y nangungulila
Tawag sa cell phone ay okey na
Kalooba'y gumagaan, ngiti'y
masisilayan
Sa problema at tagumpay
Ika'y aking sandalan at karamay.
Sana'y pagmamahalan natin ay
lalo pang tumibay
Pagmamahalan na pang
habang buhay ay taglay
Konting tiis aking sinta
Isang taon na lang tayo'y
muling magkikita.
Ang Pagsilang
By Dhoriz Perez
Ang piniling lugar ay isang abang
sabsaban
Anak ng Diyos doon isinilang
Sa halip na sa palasyo o magarang
tahanan
Mas piniling mamuhay bilang
isang mahirap lamang.
Ito'y isang katotohanang
ipinamulat sa atin
Ang pagiging mababang loob, dapat
na panatilihin
Hindi lang materyal na bagay ang
mahalaga sa buhay; Kung hindi
ang pagkakaroon ng isang
marangal at makatuwirang buhay.
Ng dahil sa pag-ibig ng Diyos sa
tao; Ang bugtong Niyang anak sa
ati'y iniregalo
Ang Kanyang kadakilaan ay dapat
na purihin
Marapat lang na Siya'y
pasalamatan at awitan natin!
Si Hesukristong sa atin ay
pinagkaloob
Na siyang tutubos at magliligtas
sa sansinukob
Sana'y ating tupdin, mga gintong
pangaral Niya; Na matutunghayan
sa banal na bibliya.
Pansamantalang kalimutan,
problema at kaguluhan
Hayaan munang manaig ang
katahimikan
Tayo ay manalangin at Siya ay
pasalamatan
Sa lahat ng ligayang ating
nakamtan!
Ang pagbibigayan di lang sa
panahong ito
Kahit na anong araw, pwedeng
makipamahagi tayo
Halina't ipagdiwang ang espiritu
ng Pasko; Mula sa mga puso natin,
walang katumbas na aginaldo.
Ngayong Pasko
By Lornz
SMI-Taichung
Ngayong Pasko marami akong
kahilingan
Dasal sa Maykapal na sana'y
mapagbigyan
Hinaing na nais iparating sa
kinauukulan
At impit na tinig na ibig
mapakinggan.
Ngayong Pasko, pagmamahalan
nawa ang sa puso'y manahan
Poot at galit ay atin nang
kalimutan
Mga di pagkakaunawaan ay
makabubuting pag-usapan
Upang katahimikan ng kalooban
ay ating maramdaman.
Ngayong Pasko, sana'y
mangibabaw ang kapayapaan sa
mundo; Mga bansa ay magkaisa't
magkasundo
Kaguluhan ay matapos na't
tuluyang huminto
At kapit-kamay na harapin ang
pagsulong at pagbabago.
Ngayong Pasko, mamulat na sana
ang nakaupo sa pamahalaan
Nang mamalas ang paghihirap ng
mga mamamayan
Hinaing ng ating pobreng
kababayan ay mabigyang-pansin at
maaksyunan
Upang kanila namang makamtan
kahit katiting na kaginhawahan.
Ngayong Pasko nawa'y matupad
ang kahilingan ng bawat isa sa atin
Kahit malayo sa minamahal
tayo'y magdiwang pa rin
Gawing makabuluhan ang
nalalapit na kapaskuhang darating
At bagong pag-asa ay buong sigla
nating salubungin.
Ngayong Pasko ay 'wag nating
kalimutan
Magpasalamat sa Tagapagligtas ng
sanlibutan
Gunitain ang pagsilang ng nag-
iisang Mesias
At bumati ng maligayang
kaarawan, Jesus Christ.


Updated : 2021-05-09 16:52 GMT+08:00