Alexa

Little angel lights up mama's heart

Members of KaSaPi share a light moment following a cultural event organized by the Taipei City Government recently.

Members of KaSaPi share a light moment following a cultural event organized by the Taipei City Government recently.

Binuksan niya ang kahon. May laman itong palamuti para sa Christmas tree. Isang maliit na anghel. Maliit ngunit napakaganda. Maliit ngunit makahulugan. Oo nga't maliit pero ito ang pinakamahalagang alala ng kanyang pinakamamahal na yumaong ina. "Imee, ikaw ang anghel ng buhay ko." Pagkabasa ng sulat-kamay ng kanyang ina ay di niya namalayan ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. (She opened the box. It contained a Christmas tree ornament. It was a tiny angel. It may be small but it was her mom's most important gift to her. Inscribed on the tiny ornament, in her late mother's handwriting, were the words, "Imee, you are my angel." Her eyes welled with tears.)
Taun-taon sa tuwing sasapit ang Pasko, ang munting palamuting anghel ang una niya hinahanap sa loob ng lumang kahon. Buong pagmamalaki niya itong isinasabit sa kanilang Christmas tree. Muli ay sumagi sa isip niya ang nakaraan, labing-limang taon na ang nakalilipas. (Every Christmas season, Imee looks for the tiny angel in her old box of ornaments. It is the first thing that she hangs on the Christmas tree. The ornament reminds her of her mom.)
Limang taong gulang pa lamang siya noon ng may dumating na isang truck sa kanilang baryo bago mag-Pasko. Ang lahat ay masaya. May naglulundagan, may nagsasayaw sa tuwa, may pumapalakpak. Siya naman ay abala sa pagbabasa ng nakasulat sa truck dahil limang taong gulang pa lamang siya at tanging alpabeto pa lamang ang alam basahin. Ang kanyang tanging nabasa ay "E...E...C. EEC! Wow EEC!" ang sambit niya. Agad tinanong ang amang abala sa pagbubukas ng napakalaking kahon. "'Tay, ano po ba ang ibig sabihin ng EEC?" ang kanyang tanong. "EEC di mo alam!" yamot na tugon ng ama. "EEC ay ... Eto na, Eto na ang Cash!" Napakamot na lamang siya ng ulo. Di niya alam kung papaniwalaan ang sinabi ng ama dahil talaga namang hindi kapani-paniwala. Kung kaya't siya'y sumagot ng, "Ay, Eto na, Eto na ang Cahon! 'Tay, Cahon po iyan, di Cash!" (She was five years old when she saw her first EEC Elite Express delivery truck. Still struggling with her alphabets, little Imee asked her dad what "EEC" stood for. Her father replied, "EEC stands for 'here comes the cash!" Incredulous, the girl replied, "Dad, I think it means 'here comes the box!'")
Ang bawat isa ay may regalong natanggap mula sa kanilang inang matiyagang nagtatrabaho sa Hong Kong. Napakaganda ng Levi's ni Tatay; chocolate at pabango para kay Ate; bagong cell phone para kay Kuya. Pati kapitbahay ay may regalong sabon. Isang maliit na kahon lamang ang para sa kanya. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang maliit na palamuting anghel. May nakasulat na maiksing mensahe para sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang murang edad ay hindi niya kayang basahin ang isinasaad nito. "Ang liit naman ng regalo ni Nanay sa akin," may himig tampo niyang sambit. Nagtawanan ang lahat, at kinantyawan pa siya ng kapatid. "Isabit mo na lang iyan sa Christmas tree para may pakinabang." Umiiyak siyang isinabit sa Christmas tree ang munting regalo, at may himig tampong naibulong sa sariling, "Mahal ba ako ni Nanay?" (Her mother's package contained fabulous presents for everyone. Her father got a pair of Levi's jeans; her big sister got chocolates and a bottle of perfume; and her brother received a brand-new cell phone. To Imee's disappointment, her gift was a Christmas tree ornament. It was a tiny angel. "My present is so small," she cried. Her siblings made fun of her gift. "Put it on our tree so it would have some use," one of her brothers said. Unable to hold back her tears, Imee asked, "Does mom love me?")
Pagsapit ng Pasko, ang bawat bisitang dumarating sa kanilang bahay ay napupuna ang kinang at ganda ng palamuting anghel na nakasabit sa Christmas tree. Pinupuri ng lahat ito at masayang binabasa ng bawat bisita ang mensaheng nakasulat sa likod nito. "Imee, ikaw ang anghel ng buhay ko." Sa tuwing naririnig ni Imee na binabasa ng ibang tao ang simpleng mensahe ng ina ay unti-unting nawawala ang kanyang tampo. "Wow, Imee, ikaw daw ang anghel sa buhay ng Mama mo. Mahal na mahal ka niyang talaga. Pati sa palamuti'y isinusulat pa," ang sambit ng kanilang mga bisita. Ang kanilang tinuran ay nakakataba sa munting puso ng batang si Imee. (The tiny angel however was no ordinary ornament. Visitors couldn't help but notice the beautiful angel, and the touching message inscribed on it. "Wow Imee, your mom says you are her angel! She loves you so much!")
Maraming taon na nagtrabaho sa Hong Kong ang kanyang ina. Isang araw ay nabigla ang lahat sa pag-uwi nito. Malungkot, payat, pagod at may sakit kung kaya't bumalik ito sa Pilipinas. Dahil sa sobrang pagod, pasma ng katawan at homesick kung kaya't madali itong kinapitan ng usong sakit sa Hong Kong noon, ang SARS. Ang lahat ng kanyang naipong pera ay naubos sa gamot. (Several years later, Imee's mom returned to the Philippines. She was thin and ill. Sheer exhaustion and loneliness had made her vulnerable to SARS. Her savings were spent on her hospital bills.)
Sampung taong gulang si Imee nang bawian ng buhay ang pinakamamahal niyang ina. Habang siya ay nasa harap ng ataul ng kanyang ina ay kinausap niya ito. "'Nay, sana di ka masyadong nagpakapagod sa trabaho para lamang mabili ang pinakamagandang regalo. Pwede naman kaming bigyan ng kahit puros palamuti na may magandang mensahe mula sa puso mo. Salamat po sa munting regalo ninyo noon sa akin. Alam ko po iyon ang pinakamura pero pinaka-espesyal. Ngayon ko po naintindihan ang halaga ng regalo mo sa akin na huwag akong maging materyoso. Ang mahalaga ay ikaw at ang pagmamahal mo." (She was 10 when Imee lost her mom to SARS. Grief-stricken, Imee stood in front of her mother's coffin and said, "Mom, how I wish you did not push yourself so hard just so we could get expensive gifts during Christmas. Your love is far more precious than all the material gifts in this world. I still treasure the little angel that you gave me. It may be inexpensive but it eloquently expresses your love. Thank you for your wonderful gift.")
"'Nay, sabi nyo po ako ang anghel ng inyong buhay. Sige po, ipagdarasal ko po kayong lagi sa Panginoon na bantayan ka Niya sa langit kasi iyong angel mo nasa lupa pa kaya tanging dasal na lang ang gabay ko sa inyo." ("Mom, you said I am your little angel. I will ask God to guide you and protect you since your little angel is still on earth.")
Biglang nagbalik ang ulirat ni Imee at napahinto siya sa pag-iisip ng nakalipas dahil sa ingay ng mga batang nagkakaroling sa labas ng bahay.
Muli ay sinulyapan niya ang palamuting anghel at binasa ang nakasulat sa likod nito. Dahil beinte anyos na siya ngayon, kung kaya't higit niyang nadarama ang mensaheng hatid ng ina. Napangiti na lamang siya at simpleng kinausap ang palamuting anghel. (Now 20, Imee still feels like the five-year-old girl who saw her first EEC Elite Express delivery truck whenever she sees her little angel.)
"Ang Levi's ni Tatay kupas na; ang chocolate at pabango ni Ate ay ubos na; ang cell phone ni Kuya, na-snatch. Pero ang munting palamuting anghel ko ay nanatiling makinang at nagpapa-alala ng pagmamahal ni Nanay. Ito ang regalong walang kapantay. Sa lahat ng mga anghel, tulungan nyo akong iparating sa mga magulang na nasa abroad na hindi mahalaga ang mamahaling regalo upang ubusin ang pinagpagurang pera. Ang mahalaga sa pamilya ay magkasama-sama sa araw ng pagsilang ni Hesus." (Father's pair of Levi's are now old and worn; my sister had used up her perfume and had eaten her chocolates; my brother's cell phone had been stolen from him. My little angel however remains lovely and lustrous. What I have is a priceless gift. I am calling on all the angels in heaven to touch the hearts of migrants and their families. Please remind them that Christmas is not about receiving material gifts. What is important is that we welcome Jesus into our hearts, into our homes.")


Updated : 2021-03-03 04:35 GMT+08:00