Alexa
  • Directory of Taiwan

EEC offers first class service, says Pinay

Graduates of MECO-Taichung's free basic computer course share a light moment at MECO's activity center recently.  These migrants have temporarily left...

Graduates of MECO-Taichung's free basic computer course share a light moment at MECO's activity center recently. These migrants have temporarily left...

Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig? Marami hindi ba? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang bersyon ng salitang pag-ibig. Pag tunay na pag-ibig ang nanahan sa 'yong puso, asahan mong magiging positibo at maganda ang iyong pananaw sa larangan ng buhay; buhay na dapat pangalagaan dahil ito ay napakahalaga. (What is the true meaning of love? We all have our own definition of love, right? If love reigns in our hearts, our lives will be filled with beauty and hope. Life after all is a priceless gift.)
Hindi ba dahil sa maling pag-ibig, maraming buhay ang napapariwara? Kasehodang may masasaktan o mawawasak na pamilya ay okey lang makamit lang ang pansariling kaligayahan? Hindi ba kabayan, ito'y maling-mali? Ang totoong pag-ibig ay hindi marunong manakit ng damdamin bagkus ito'y gumagalang sa nararamdaman ng bawat isa. (So many lives have been crushed by forbidden or wrongful love. In some cases, people, blinded by this kind of love, readily inflict pain on others - even destroy families - just to satisfy their hearts' desires. Isn't this wrong? True love does no harm. It is sensitive to other people's feelings. Love cannot exist without respect.)
Love is a choice. You have the option of building your own family - a family that you can truly call your own. You have the option of loving your friends, especially those who are willing to stand by you in good times and bad. You can also choose to love and value your work.
Kabayan, wasn't it love that has brought all of us here? Didn't we abandon our own personal aspirations and ambitions for the sake of our loved ones? Dahil sa pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay, nagsakripisyo tayo at pinili nating malayo tayo sa kanila, kapalit ng konting kaginhawaan sa buhay. Masakit ang mawalay, di ba? Pero pag inisip natin ang pagmamahal natin sa kanila, gumagaan ang ating pakiramdam. (Many of us are willing to put up with overseas employment because our loved ones' happiness and comfort are far more important than our own. This prolonged separation from our families is a small price to pay for their happiness. As long as they are healthy, happy, and well provided for, we are content.)
There are so many ways of expressing love. You could shower those whom you care about with material goods but those worldly possessions are worthless if it is not clothe with love; love that is selfless, kind and noble. Ang huwad na pag-ibig ay hindi nagtatagal kailanman. Lagi nating tandaan na ang pagkukunwari ay sinusuklian din ng pagkukunwari. Sabi nga ng marami, ang Diyos ay hindi natutulog. Alam Niya ang ating mga pinaggagawa. Hindi ba't Siya rin ang dahilan kung bakit nandito tayo sa ating kinatatayuan ngayon? (Love that is untrue will never last. After all, deceit begets deceit. Always remember too that there is a God who is keeping watch over us. He is a God who does not sleep.)
Ang aking mga amo ay maituturing kong mga pangalawang magulang ko na rin. Ang kanilang tahanan ay itinuturing ko ring pangalawang tahanan. Talagang pinaramdam nila sa akin na ako'y kanilang mahal. Hindi nila ako itinuring na iba. Problema ko, problema rin nila. Hindi man nila idinadaan ang kanilang pagmamahal sa pagbibigay ng materyal na bagay, ito naman ay kanilang ipinadarama sa akin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako na-homesick kahit na ako'y malayo sa aking mga mahal sa buhay. Pinupunan ng mga amo ko ang pangungulila ko sa kanila. Nakakataba ng puso, hindi ba? Kaya ang lahat ng ipinapakita nilang kabutihan sa akin ay aking sinusuklian ng pagmamahal sa aking trabaho, nang pagiging tapat sa kanila at hindi pagsira sa kanilang tiwala sa akin. Ito ay hindi naiiba sa tiwala at respeto na ibinibigay ng lahat ng bumubuo ng EEC sa mga dayuhang manggagawang tulad ko. (I consider my employers my second set of parents. I consider their home my second home. They have always made me feel loved. They do not treat me like a stranger or hired help. To them, I am a member of their family. They give me loads of love and compassion. This is the reason why I have never felt homesick. My kind employers make sure that I am taken cared of, that I have a sense of belonging. They make sure that I feel loved and valued. Amazing, isn't it? In return for their kindness, I carry out my tasks with a happy heart. I am loyal and trustworthy. I will never ever betray their trust. This is no different from the philosophy of EEC. They value their customers, and they are willing to go the extra mile to make sure that their customers are well taken cared of. They have integrity.)
Sa dinami-rami ng aking napuntuhan upang mag-remit ng salapi, magpadala ng cargo o mamili ng mga produktong Pilipino, walang makakatalo sa EEC pagdating sa serbisyo. Ako iyong tipo ng tao na lahat ay sinusubukan kung alin o saan ang may magandang serbisyo. Sinubukan ko ng lahat ang mga cargo, remittance at store services diyan sa may gawing simbahan. Noon ko napansin ang EEC. Sabi ko sa sarili ko, "Subukan ko kaya dito?" Ang unang nakaakit sa akin ay ang kanilang makulay na parikit. Ang sarap sa mata. Ang pakiramdam ko parang in-love ang mga taong nasa loob. Dali-dali akong pumasok. Lahat ng empleyado ay naka-pulang T-shirt at may ngiti sa kanilang labi. Bawat customer na pumapasok ay kanilang binabati at nginingitian. Noong ako'y nasa loob na, nagulat ako dahil may lalaking lumapit sa akin sabay sabing, "Hello ma'am, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Hindi ko alam ang isasagot ko dahil unang-una, wala naman akong gagawin sa loob kung hindi ang magmatyag. Curious lamang ako kaya ako pumasok. Pangalawa, para akong teenager na hindi makapagsalita dahil nasa harap ko ang crush ko. Sabi ko sa sarili ko, "Taiwanese ba ito o nagpapa-cute lang kaya nagmukhang singkit?" Noong medyo nahimas-himasan na ako, nginitian ko rin siya sabay sabing, "Mamimili lang ako." Pero sa totoo lang, wala akong balak mamili. Sabi ko sa sarili ko makapamili kahit konting piraso lang at sayang naman ang ngiti niya. Habang pumipili ako ng paninda sa istante, lumapit muli sa akin iyong lalaki sabay abot ng grocery basket. Gamitin ko raw para hindi ako mangawit sa pagbitbit. Sabi ko, "How thoughtful mo naman." Sagot naman niya, "Ganyan namin kayo kamahal. Pagsisilbihan namin kayo sa abot ng aming makakaya."
(That's when I noticed EEC. "Should I try them?" I asked myself. The first thing that caught my attention was their colorful logo. It was red. When I walked into the store, I noticed that every employee was wearing a red T-shirt. To my pleasant surprise, all employees greeted their customers with a warm smile. I was standing there, taking it all in, when a guy came up to me and said, "Hello ma'am. What can I do for you?" I found myself tongue-tied. First, I was only there to check out the outlet. Second, my crush was standing right in front of me. I felt like a bumbling teenager. "Is he really a Taiwanese or he is just trying to be cute?" I thought. A few moments later, I regained my poise. I replied, "I'm buying some items." I headed for one of the shelves. A few minutes later, that same guy who met me at the store entrance came up to me again. This time, he was offering me a grocery basket. He said I should use it so I won't have any difficulties carrying my groceries. "You are so thoughtful," I said. He replied, "That's just how much we love you. We will serve you to the best of our abilities.")
Naging palaisipan sa akin ng araw na iyon iyong lalaking taga-EEC. Bakit ganoon siya magsalita? Hanggang sa namalayan ko lang na sa tuwing lalabas ako, doon na ako laging nagpupunta para mamili. Minsang nagpadala ako ng pera at nakapila sa remittance section, nakita kong muli iyong lalaking iyon. Nakaupo siya at nag-aasikaso sa mga taong nagpapadala. Minsan naman nakikita ko siyang nagpapamigay ng diyaryo (Kabayan) sa bawat taong pumapasok ng EEC. Napakaraming tao subalit wala kang maririnig na reklamo sa mga empleyado ng EEC. Hindi mo sila kakikitaan ng pagod sa kanilang mukha bagkus punong-puno ng sigla ang kanilang katawan para paglingkuran ang bawat taong pumapasok sa EEC. Napakapasensiyo't pasensiyosa nila kahit pa minsan may kakulitan ang mga taong kaharap nila. Ganoon din ang mga tauhan nila sa cargo section. (That EEC employee has left a lasting impression on me. Eventually, I found myself going to EEC regularly for my grocery, cargo and remittance needs. One time, I spotted that same guy while sending my remittance. He was sitting then, providing assistance to a customer. One Sunday, I saw the same guy distributing Kabayan to EEC customers. The store was so crowded, and not one EEC employee was complaining about his or her workload. You won't even know that they are tired. Instead of looking exhausted, they all looked energetic and cheerful. They were also extremely patient, even with customers who were quite fussy. The same kind of excellent service is being offered to clients at EEC's cargo section.)
Marunong silang magpahalaga sa bawat bagahe na pinapadala namin sa aming mga mahal sa buhay. At pag sinabi nilang, "Iingatan namin," talagang ginagawa nila. (EEC knows that those cargoes are extremely important to their customers. Hence, when they say, "We are going to take good care of this," I believe them. They deliver on their promises.)
Minsan sa aking pagbabasa ng magazine, nakita ko ang mukha noong lalaking bumati sa akin sa EEC Elite Express. Napa "Oh my God" ako nang malaman kong CEO pala sila ng kompanyang iyon. (Jane is referring to Kenneth Keh, EEC's chief executive officer. - Ed.) Akala ko ay isang ordinaryong empleyado siya dahil kung makisama at makihalubilo sa tao ay para rin lamang ordinaryong taong tulad ko. Walang ere sa katawan at palaging nakangiti sa mga nakakasalubong niya kaya hindi ka maiilang na lapitan siya at kausapin.
Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay maraming nagmamahal at sumusuporta sa EEC. Marunong silang makisama at magmahal sa kanilang mga customers. Dahil sa inyo, panatag ang loob naming magpadala ng pera o bagahe sa aming mga mahal sa buhay.
Sa lahat ng bumubuo ng EEC Elite Express, maraming, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagtulong at pagbibigay serbisyo sa aming mga OFWs, at higit sa lahat, sa inyong pagpaparamdam sa amin na kami'y inyong mahal. (One time, I was perusing a magazine when I spotted a familiar face. "Oh my God," I said. It was the EEC guy. Contrary to what I had initially thought, he was not a regular employee at that company. He is its CEO. I found this extremely surprising since he did not act as if he were EEC's boss. He is very modest and humble. In fact, you would not hesitate to walk up to him since he always greets customers with a warm smile. Because of those men and women behind EEC, I have peace of mind. I know that every remittance and cargo that I send through them would reach my loved ones. To EEC Elite Express, thank you very much for serving OFWs. More importantly, thank you for making us feel loved.)
EEC Elite Express may be reached at 0800-075-725 or (02) 2595-8686.


Updated : 2021-08-01 03:36 GMT+08:00