Alexa
  • Directory of Taiwan

Poet's Corner

The Reverend Joy Tajonera, back row, leads a celebration commemorating the feast of the Infant Jesus in Paombong, Bulacan last week.  Father Joy is se...

The Reverend Joy Tajonera, back row, leads a celebration commemorating the feast of the Infant Jesus in Paombong, Bulacan last week. Father Joy is se...

Here I am again with a poem. I am dedicating this to Romer, a fellow Filipino who is currently serving time at a Taipei prison. To you Romer, thank you for the kind words. I pray that you would have your freedom soon, and that you would be reunited with your loved ones as soon as possible. I have some friends who are also serving time in a Philippine penitentiary. Just like you, they also found God in their prison cells. Romer, I believe God has bigger plans for you. You had to see the darkness to see the light. May our almighty Father bless you Romer.
Isinulat Ko Ito...
By Ellen Panaligan
Respetuhin ninyo ang
nakatatanda sa inyo
Huwag ninyong kunin, ang
bagay na di sa 'yo
Magsikap at mamuhay sa tama
at diretso
"Ang payo ng iyong ama, na
umukit sa puso mo."
Sa ibayong dagat, ikaw ay
napadpad
Sa simula'y maganda, landas
na tinatahak
Ngunit sa isang iglap, binago
mo ang lahat
Ika'y naging makasarili,
nalunod ka sa lusak.
Ikaw ay nalulong, sa mali at
likong aral
Ang pananalig sa Panginoon,
iyong tinalikdan
Ikaw ay nadarang, sa tukso ng
sanlibutan
Pananampalataya'y
urong-sulong, sa
Dakilang Maylalang.
Ilang dagok sa buhay, ang sa
'yo dumatal
Kapatid na mapagmahal,
binawian na ng buhay
Si amang nagbigay, ng lakas at
pangaral
Sa karamdaman nalugmok,
kinuha na ng Maykapal.
Ikaw ay may katanungang,
nabuo sa isipan
Ang malayo sa tukso, ang lugar
ba ay saan?
Saan ba malalayo, sa mga
taong nagbibigay
Ng sakit sa 'yong ulo,
problemang walang humpay?
Sa isang biglang pangyayari,
dahil sa iyong kahinaan
Sinisisi ang sarili, sa landas
mong nilakbay
Gulong-gulo ang isipan,
katawan ay lupaypay
Sino ang tutulong, sino ang
daramay?
Bilangguan ang naging daan
sa puso mong nahimlay
Dito ka nagsisi, sa mali
mong pamumuhay
Dito ka binago, pinalaya
sa kasalanan
Hinango at nilinis ng Diyos
na mapagmahal.
"Isinulat ko ito..." dahil nais
kong iparating
Ang isang talata, na inspirasyon
sa akin
Nais kong ibahagi, at sa 'yo ay
sabihin
Sa Panaghoy (3:37-38) ng
Bibliya, ito ang itinuturing:
"Walang anumang bagay
na mangyayari,
Nang hindi sa kapahintulutan
ni Yahweh
Nasa kapangyarihan ng
kataas-taasang Diyos,
ang masama at mabuti."


Updated : 2021-05-11 23:05 GMT+08:00