Alexa

Home-based worker discovers gift of Yuletide joy

Home-based worker discovers gift of Yuletide joy

"Merry Christmas 2 u sis!" This was the text message that my older sister sent me. Pasko na naman pala. Kaarawan ng ating Messiah. Panahon din nang pagtitipun-tipon ng magkakapamilya. Ngunit dala ng kahirapan sa buhay, hindi maiwasang mapalayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Sa ibang bansa, tayo ay naghahanap ng mas magandang kapalaran. It's Christmas. The birth of our Messiah. This is also a time of family reunions. Financial difficulties however forced many of us to temporarily leave our home and search for greener pastures overseas.
Isa ako sa mga naghangad na guminhawa ang buhay. Ito ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Taiwan. Magdadalawang Pasko na ako rito. Dalawang Pasko na hindi ko kapiling ang aking mga magulang. Napakalungkot ng aking Pasko lalo na't 24 oras sa loob ng pitong araw ang paninilbihan ko sa aking amo. Para akong bilanggo - walang kalayaan. Mabuti pa nga yata ang mga bilanggo. Medyo masaya sila dahil kahit papaano, may Christmas party at pakontes pa sa sila sa paggawa ng parol. Ano pa nga ba ang gagawin ko? Huwag ko na ngang punuin ang ulo ko ng kung anu-ano. Mabuti pang aliwin ko na lamang ang sarili ko sa pagbabasa ng Taiwan News at higit sa lahat, ng Bibliya. Nakakaaliw ding makinig sa radyo at sumali sa mga patimpalak ng Pinoy Express. Maganda ang tema ng kumpetisyong ito. Tiyak, ganun din kaganda ang kanilang layunin - ang maibigay ang tamang serbisyo sa mga OFWs at sa pamilyang sa kanila ay naghihintay. I am one of those who have dreamt of a better life. That's the reason why I am in Taiwan. This year, I will be celebrating my second Christmas away from home. It is lonely out here, especially to someone like me who works 24 hours a day, seven days a week. I am like a prisoner. I have no freedom. Sometimes, I couldn't help but think that prisoners are better off than me. They at least have small Christmas parties, even lantern-making contests. What am I supposed to do? I think it is best that I stop entertaining such negative thoughts. To ward off depression, I read the Taiwan News and the Bible. I also love listening to the radio. Pinoy Express' essay-writing contest also gave me the break that I needed. The competition's theme is quite significant. I bet they have a positive goal too - to deliver quality service to OFWs and their families.
Kahit malayo ka sa piling nila, parang kapiling mo na rin sila dahil mabilis at maaasahan ang Pinoy sa oras ng iyong pangangailangan. Siguradong palagay din ang iyong loob dahil Pinoy na Pinoy ang kanilang dating. Sa Paskong ito, sana kapatawaran, kapayapaan at pagmamahalan ang mangibabaw sa buong mundo. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. We may be far from our loved ones but reliable and dependable Pinoy has kept us connected to our families. I am pretty sure OFWs feel at home with them since they are truly Filipino.


Updated : 2021-01-26 21:38 GMT+08:00