Sheriff identifies Southern California bar shooting suspect as 28-year-old Ian David Long

THOUSAND OAKS, Calif. (AP) — Sheriff identifies Southern California bar shooting suspect as 28-year-old Ian David Long.