• Directory of Taiwan

Show Chwan Memorial Hospital

No. 542, Sec. 1, Zhongshan Rd., Changhua City, Changhua County 500009, Taiwan
(04)725-6166
https://www.scmh.org.tw