• Directory of Taiwan

National Taiwan University of Sport

National Taiwan University of Science and Technology

National Taiwan University of Arts

National Taiwan University

No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106216, Taiwan
(02)3366-3366
(02)2362-7651
https://www.ntu.edu.tw/

National Taiwan Normal University

National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism

National Taitung University

No. 369, Sec. 2, University Rd., Taitung City, Taitung County 950309, Taiwan
(089)318-855
(089)517-316
https://www.nttu.edu.tw/

National Taipei University of Nursing and Health Sciences

National Taipei University of Education

National Taipei University of Business

National Taichung University

National Quemoy University

National Pingtung University

National Penghu University of Science and Technology

National Open University

No.172, Zhongzheng Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247031, Taiwan
(02)2282-9355
nouwww@mail.nou.edu.tw
https://www.nou.edu.tw/

The National Joint Association of Bus for Tourists of R.O.C.

2F.-1, No. 9, Aiguo W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100006 , Taiwan
(02)2361-1091
(02)2381-3598
http://www.nabt.com.tw

National Security Council

Taipei National University of the Arts

The Seventh Special Police Corps, National Police Agency

Taijiang National Park

No.118, Sicao Blvd., Annan Dist.,Tainan City 709035, Taiwan
(06)284-2600
tjnpmail@cpami.gov.tw
https://www.tjnp.gov.tw/

Yangmingshan National Park Headquarters

Shei-Pa National Park Headquarters

No.100 Shueiweiping, Fusing Village, Dahu Township, Miaoli County 364002, Taiwan
(037)996-100
(037)996-302
service@spnp.gov.tw
https://www.spnp.gov.tw/#

Taroko National Park

No.291, Fushi Village, Xiulin Township, Hualien County 972003, Taiwan
(03)862-1100
(03)862-1263
tarokonp@taroko.gov.tw
https://www.taroko.gov.tw/

National Conscription Agency Ministry of the Interior

No.21, Guangming Rd., Chung-Hsin New Village, Nantou City, Nantou County 540217, Taiwan
(049)239-4438
https://www.nca.gov.tw/

National Fire Agency, Ministry of the Interior

8F., No.200, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231007, Taiwan
(02)8195-9119
https://www.nfa.gov.tw/

The Fifth Special Police Corps, National Police Agency

Marine National Park Headquarters

The Second Special Police Corps, National Police Agency

Special Police First Headquarters, National Police Agency

No.301, Sec. 2, Linong St., Beitou Dist., Taipei City 112202, Taiwan
(02)2821-8137
(02)2827-4651
https://www.spfh.gov.tw

National Highway Police Bureau

No.70-2, Banshanya, Liming Vil., Taishan Dist., New Taipei City 243083, Taiwan
(02)2909-4111
(02)2909-2564
https://www.hpb.gov.tw/