• Directory of Taiwan

Central Election Commission

10F, No.5, Xuzhou Rd., Zhongzheng Dist., Taipei 100218, Taiwan
(02)2356-5484
(02)2397-6898
https://www.cec.gov.tw/