• Directory of Taiwan

National Taitung University

No. 369, Sec. 2, University Rd., Taitung City, Taitung County 950309, Taiwan
(089)318-855
(089)517-316
https://www.nttu.edu.tw/

National University of Kaohsiung

No. 700, Gaoxiongdaxue Rd., Nanzi Dist., Kaohsiung City 811726, Taiwan
(07)591-9000
(07)591-9083
https://www.nuk.edu.tw/

National United University

No. 1, Lianda, Gongjing Vil., Miaoli City, Miaoli County 360301, Taiwan
(037)381-000
(037)381-049
https://www.nuu.edu.tw/

National Taiwan University of Sport

National Taiwan University of Science and Technology

National Taiwan University of Arts

National Taiwan University

No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106216, Taiwan
(02)3366-3366
(02)2362-7651
https://www.ntu.edu.tw/

National Taiwan Sport University

No. 250, Wenhua 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333325, Taiwan
(03)328-3201
(03)328-4047
https://www.ntsu.edu.tw

National Taiwan Normal University

National Taipei University of Nursing and Health Sciences

National Kaohsiung Normal University

National Taipei University of Education

National Taipei University of Business

National Taichung University

National Quemoy University

National Association of Chinese Shipowners

Rm. 508, 5F., No. 10, Sec. 1, Chongcing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100503 , Taiwan
(02)2311-1230
(02)2311-6924
nacsn@ms39.hinet.net
http://www.nacs.org.tw/01.html

National Penghu University of Science and Technology

National Open University

No.172, Zhongzheng Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247031, Taiwan
(02)2282-9355
nouwww@mail.nou.edu.tw
https://www.nou.edu.tw/

National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism

National Kaohsiung University of Science and Technology

First Campus:No.1, Daxue Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824005, Taiwan|Nanzih Campus:No.142, Haizhuan Rd., Nanzi Dist., Kaohsiung City 811213, Taiwan
(07)601-1000
https://www.nkust.edu.tw/index.php

National Security Council

National Information & Communication Security Taskforce

Yushan National Park Headquarters

No.515, Sec. 1, Zhongshan Rd., Shuili Township, Nantou County, 553203, Taiwan
(049)277-3121
(049)234-8274
https://www.ysnp.gov.tw/

The Second Special Police Corps, National Police Agency

Shei-Pa National Park Headquarters

No.100 Shueiweiping, Fusing Village, Dahu Township, Miaoli County 364002, Taiwan
(037)996-100
(037)996-302
service@spnp.gov.tw
https://www.spnp.gov.tw/#

Taroko National Park

No.291, Fushi Village, Xiulin Township, Hualien County 972003, Taiwan
(03)862-1100
(03)862-1263
tarokonp@taroko.gov.tw
https://www.taroko.gov.tw/

National Conscription Agency Ministry of the Interior

No.21, Guangming Rd., Chung-Hsin New Village, Nantou City, Nantou County 540217, Taiwan
(049)239-4438
https://www.nca.gov.tw/

National Fire Agency, Ministry of the Interior

8F., No.200, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231007, Taiwan
(02)8195-9119
https://www.nfa.gov.tw/

The Seventh Special Police Corps, National Police Agency

The Fifth Special Police Corps, National Police Agency