• Directory of Taiwan

Taiwan Trade Center, Xiamen

361012 Room 10C-1 , No. 3 , Jianye Road , Xiamen , Fujian
+86-592-221-5768
+86-592-221-5768
xiamen@taitra.org.tw