• Directory of Taiwan

Fangyuan(with Shetou Hosiery)Industrial Park Service Center, MOEAIDB

Fusing(with Bitou & Tianjhong)Industrial Park Service Center, MOEAIDB

National Hemei Experimental School

No.115, Sec. 6, Luhe Rd., Hemei Township, Changhua County 50862, Taiwan
(04)755-2009
(04)757-4263
http://www.nhes.edu.tw/

Taiwan Regional Association of Preserved Fruits

Lukang Folk Arts Museum

Lukang Tianhou Temple

Da Yeh University

No.168, Xuefu Rd., Dacun Township, Changhua County 51591, Taiwan
(04)851-1888
(04)851-1666
https://www.dyu.edu.tw/

Brand's Health Museum

Mazu Folklore Culture Museum of Tianhou Temple

Ribbon Museum

No. 15, Lugong Rd., Lukang Township, Changhua County 50544, Taiwan
(04)2693-0268 ext. 287
(04)781-3377
ribbon.king@msa.hinet.net
https://www.ribbon888.com/

Taiwan Rice

Ge Mao Rubber Industrial Co., Ltd.

No. 15, Gongye E. 4th Rd., Lukang Township, Changhua County 50544, Taiwan
(04)781-0288
(04)781-0289
rubber@gmors.com.tw
https://www.gmors.com.tw/

Grand View Hotel

No.395, Sec.2, Zhongshan Rd., Yuanlin, Changhua County 51049, Taiwan
(04)833-3999
(04)837-2999
grandview@grand-view.com.tw
http://www.grand-view.com.tw

Taifong Golf Course

No. 77, Xuefu Rd., Fuxing Vil., Dacun Township, Changhua County 51546, Taiwan
(04)852-0101
(04)853-4313
service@taifonggolf.com.tw
http://www.taifonggolf.com.tw/

Taiwan Glass Gallery

No.30, Lugong S. 4th Rd., Lukang Township, Changhua County 50544, Taiwan
(04)781-1299
(04)781-1303
service@tmg.com.tw
https://www.timingjump.com.tw/

Fourth River Management Office, WRA

No.640, Sec. 3, Zhongshan Rd., Xizhou Township, Changhua County 52441, Taiwan
(04)889-7773
(04)756-0148
wra04117@wra04.gov.tw
https://www.wra04.gov.tw

Evins's Color Fun Gallery

J.Wood Garden

No.6, Gongye E. 3rd Rd., Lukang Township, Changhua County 50544, Taiwan
(04)781-2018
juan-wood@hotmail.com
http://jw-garden.com.tw/

Yaa Fang Food

No.761, Sec. 2, Zhangnan Rd., Fenyuan Township, Changhua County 50245, Taiwan
(049)252-1666
(049)252-1647
yaafangcom@yahoo.com.tw
https://www.yaa-fang.com.tw

Ershui Formosan Rock Macaque Ecocenter

No. 20, Sec. 1, Yuanji Rd., Ershui Township, Changhua County 53041, Taiwan
(04)879-7640
service@macaca.org.tw

San Wu Rubber Mfg. Co., Ltd.

No. 106, Sec. 2, Zhangmei Rd., Hemei Township, Changhua County 50854, Taiwan
(04)736-1445
(04)736-5900
intl-sales@sanwu.com.tw
https://www.sanwu.com.tw/