• Directory of Taiwan

Fire Bureau

No 119, Kaixuan 4th Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806027, Taiwan
(07)812-8111
(07)822-5911
https://www.fdkc.gov.tw/

Education Bureau

No.132, Guangfu Rd., Fengshan Dist., Kaohsiung City 830201, Taiwan
(07)799-5678
(07)740-6551
https://www.kh.edu.tw/

Environmental Protection Bureau

Social Affairs Bureau

Public Works Bureau

5F., No.2, Sihwei 3rd Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802721, Taiwan
(07)336-8333 ext. 2282
https://pwbroad.kcg.gov.tw/ChiefMail/
http://pwb.kcg.gov.tw

Bureau of Land Administration

Yonghua Municipal Center:No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan|Minjhih Municipal Center:No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730201, Taiwan
(06)299-1301
https://land.tainan.gov.tw/index.aspx

Tourism Bureau

2F., No.132, Sec. 2, Guangfu Rd., Fengshan Dist., Kaohsiung City 830201, Taiwan
(07)799-5678
(07)740-9705
https://admin.khh.travel/zh-tw/contact-us
https://khh.travel/zh-tw

Transportation Bureau

Urban Development Bureau

Agriculture Bureau

Bureau of Civil Affairs

Yonghua Municipal Center:8F, No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan | Minjhih Municipal Center:No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730201, Taiwan
(06)390-1256
https://bca.tainan.gov.tw/en/Default.aspx

Bureau of Cultural Affairs

Yonghua Municipal Center:13F, No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan | Xinying Cultural Center:No.23, Zhongzheng Rd., Xinying Dist., Tainan City 730210, Taiwan
(06)299-1111
https://culture.tainan.gov.tw/

Bureau of Education

Yonghua Municipal Center:7F, No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan | Minjhih Municipal Center:No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730201, Taiwan
(06)299-1111
https://www.tn.edu.tw/

Bureau of Environmental Protection

Yonghua Office: No.72, Ln. 133, Sec. 2, Jhonghua E. Rd., East Dist., Tainan City 701044, Taiwan |Minjhih Office:No.78, Sec. 2, Changrong Rd., Sinying Dist., Tainan City 730206, Taiwan
(06)268-6751
https://web.tainan.gov.tw/epb/Default.aspx

Bureau of Health

Dongsing Office:No.163, Dongsing Rd., Sinying Dist., Tainan City 730213, Taiwan|Linsen Office:No.418, Sec. 1, Linsen Rd., East Dist., Tainan City 701017, Taiwan
(06)267-9751
(06)633-3053
https://health.tainan.gov.tw//default.asp

Bureau of Labor Affairs

Yonghua Municipal Center:8F, No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan|Minjhih Municipal Center:No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730201, Taiwan
(06)298-2331
https://web.tainan.gov.tw/labor/Default.aspx

Bureau of Public Works

Yonghua Municipal Center:No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan|Minjhih Municipal Center: No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730201, Taiwan
(06)299-1111
https://publicworks.tainan.gov.tw/

Bureau of Social Affairs

Yonghua Municipal Center :7F, No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan |Minjhih Municipal Center:No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730204, Taiwan
(06)299-1111
https://sab.tainan.gov.tw/

Tourism Bureau

Yonghua Municipal Center :10F, No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan |Minjhih Municipal Center:No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730201, Taiwan
(06)390-1175
https://www.twtainan.net/zh-tw

Cultural Affairs Bureau

Economic Development Bureau

National Taxation Bureau of Taipei, Ministry of Finance

No.2, Sec. 1, Zhonghua Rd., Wanhua Dist., Taipei City 108459, Taiwan
(02)2311-3711
(02)2389-1052
https://www.ntbt.gov.tw/

Civil Affairs Bureau

Bureau of Foreign Trade, MOEA

Aviation Police Bureau

Criminal Investigation Bureau

No.5, Ln. 553, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei 110055, Taiwan
(02)2765-2122-5
(02)2763-2950
https://www.cib.gov.tw/

Railway Police Bureau

Investigation Bureau, Ministry of Justice

No.74, Zhonghua Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231209, Taiwan
(02)2911-2241
(02)2918-8888
https://www.mjib.gov.tw/

Bureau of Urban Development

Yonghua Municipal Center:9F, No.6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City 708201, Taiwan |Minjhih Municipal Center :No.36, Minjhih Rd., Sinying Dist., Tainan City 730201, Taiwan
(06)299-1111 ext.1422
https://udweb.tainan.gov.tw/Default.aspx

National Taxation Bureau of the Northern Area, Ministry of Finance