• Directory of Taiwan

Chinese Blood Donation Association

3F., No. 3, Nanhai Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100231 , Taiwan
(02)2351-1600
(02)2395-2054
blood@blood.org.tw
http://www.cbda.org.tw

Sun Moon Lake Hotel

No. 419, Zhongshan Rd., Shuishe Vil., Yuchi Township, Nantou County 555009, Taiwan
(049)285-5511
(049)285-5522
http://www.smlh.com.tw/

Sun Moon Lake

Sun Moon Lake Youth Activity Center

No. 101, Zhongzheng Rd., Riyue Vil., Yuchi Township, Nantou County 555005, Taiwan
(049)285-0070
(049)285-0037
smlyac@cyc.tw
http://sun.cyh.org.tw/

Moon Gallery

Fleur de Chine Hotel