Alexa
 • En
 • Directory of Taiwan

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

發布時間:98年 6月30日16時30分
有效時間: 1日0時起至24時

預 報 都 市 天 氣 氣溫(攝氏)

*東京    雨天 21 - 24
*大阪    雨天 25 - 30
*首爾    晴天 20 - 28
*曼谷    雷雨 28 - 33
*雅加達    雷雨 24 - 33
*吉隆坡    雷雨 24 - 31
*新加坡    雷雨 24 - 31
*馬尼拉    雷雨 27 - 33
*加德滿都   雨天 19 - 23
*胡志明市   雷雨 24 - 33
*河內    雷雨 28 - 34
*新德里    雷雨 32 - 38
*伊斯坦堡   晴天 20 - 30
*莫斯科    晴天 10 - 24
*海參威    陣雨 13 - 21
*伯力    陰天  9 - 21
*關島    晴天 25 - 31
*檀香山    晴天 22 - 30
*洛杉磯    多雲 18 - 27
*舊金山    多雲 14 - 23
*西雅圖    晴天 12 - 24
*拉斯維加斯   晴天 23 - 41
*紐約    陰天 17 - 26
*芝加哥    晴天  6 - 20
*華盛頓特區   多雲 15 - 25
*邁阿密    雨天 22 - 31
*多倫多    多雲  8 - 19
*溫哥華    晴天  9 - 19
*蒙特婁    雨天 16 - 21
*墨西哥城   雨天 14 - 25
*里約    多雲 15 - 26
*布宜諾斯艾利斯  晴天  2 - 15
*聖地牙哥(智利) 雨天  8 - 19
*利瑪    多雲 16 - 19
*奧斯陸    晴天 13 - 25
*阿姆斯特丹   晴天 15 - 26
*馬德里    晴天 21 - 37
*里斯本    多雲 17 - 26
*哥本哈根   陣雨 17 - 24
*赫爾辛基   陰天 16 - 23
*法蘭克福   陣雨 17 - 26
*柏林    陣雨 18 - 26
*日內瓦    晴天 18 - 29
*布魯塞爾   晴天 17 - 29
*倫敦    多雲 17 - 29
*巴黎    晴天 19 - 31
*維也納    雷雨 19 - 28
*羅馬    晴天 20 - 29
*威尼斯    雷雨 22 - 28
*斯德哥爾摩   雷雨 16 - 26
*布達佩斯   陣雨 19 - 27
*雅典    晴天 23 - 31
*華沙    陣雨 18 - 27
*布拉格    陣雨 16 - 25
*約翰尼斯堡   多雲  3 - 16
*開羅    晴天 25 - 38
*威靈頓    陣雨  8 - 9
*奧克蘭    陣雨  8 - 12
*墨爾本    陣雨 10 - 15
*雪梨    多雲  8 - 18
*伯斯    多雲  8 - 18
*布里斯班   多雲 11 - 24


更新時間 : 2021-09-21 17:28 GMT+08:00