Alexa
 • En
 • Directory of Taiwan

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

發布時間:97年 8月23日16時30分
有效時間:24日0時起至24時

預 報 都 市 天 氣 氣溫(攝氏)

*東京    陣雨 23 - 28
*大阪    陣雨 25 - 33
*首爾    多雲 21 - 29
*曼谷    雷雨 27 - 32
*雅加達    雷雨 23 - 33
*吉隆坡    雷雨 24 - 29
*新加坡    雷雨 24 - 29
*馬尼拉    雷雨 26 - 30
*加德滿都   雷雨 19 - 28
*胡志明市   雷雨 23 - 34
*河內    雷雨 27 - 33
*新德里    雷雨 26 - 33
*伊斯坦堡   晴天 22 - 31
*莫斯科    晴天 13 - 27
*海參威    多雲 14 - 25
*伯力    多雲  9 - 23
*關島    陣雨 24 - 30
*檀香山    多雲 23 - 31
*洛杉磯    多雲 18 - 27
*舊金山    晴天 11 - 20
*西雅圖    晴天 13 - 24
*拉斯維加斯   晴天 21 - 39
*紐約    陰天 17 - 27
*芝加哥    晴天 11 - 24
*華盛頓特區   陰天 17 - 26
*邁阿密    雨天 22 - 31
*多倫多    晴天 14 - 25
*溫哥華    雨天 12 - 20
*蒙特婁    雨天 18 - 22
*墨西哥城   多雲 12 - 25
*里約    晴天 14 - 25
*布宜諾斯艾利斯  晴天  5 - 19
*聖地牙哥(智利) 陣雨  8 - 22
*利馬    陰天 16 - 19
*奧斯陸    多雲  7 - 19
*阿姆斯特丹   陰天 17 - 20
*馬德里    多雲 19 - 25
*里斯本    晴天 17 - 28
*哥本哈根   雨天 13 - 19
*赫爾斯基   雨天  9 - 17
*法蘭克福   陣雨 12 - 19
*柏林    雨天 11 - 19
*日內瓦    陰天 16 - 20
*布魯塞爾   陰天 16 - 21
*倫敦    雨天 11 - 19
*巴黎    多雲 10 - 20
*維也納    多雲  8 - 18
*羅馬    多雲 17 - 30
*威尼斯    多雲 14 - 26
*斯德哥爾摩   雨天 12 - 17
*布達佩斯   雨天 12 - 22
*雅典    晴天 24 - 36
*華沙    晴天  9 - 21
*布拉格    晴天  7 - 18
*約翰尼斯堡   晴天  8 - 26
*開羅    多雲 23 - 34
*威靈頓    雨天 10 - 12
*奧克蘭    陣雨 13 - 16
*墨爾本    多雲  6 - 16
*雪梨    晴天  9 - 18
*伯斯    陰天  8 - 21
*布里斯班   晴天  6 - 23


更新時間 : 2022-01-19 10:54 GMT+08:00

"