Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan

從人文歷史重溫《匈奴史新論》

  137
劉學銚著《匈奴史新論》

劉學銚著《匈奴史新論》 (來源 台灣英文新聞)

劉學銚曾於1987年出版《匈奴史論》一書,但始終覺得不盡滿意,雖然公務、教職繁忙,還有許多待寫的論文,他心中仍不忘更新匈奴史的事。三十多年來,如同其他國內外學者一樣,劉學銚持續到各地搜集相關文獻資料,慢慢的拼湊該民族的歷史脈絡,如今《匈奴史新論》終告完稿。

劉學銚表示,每個民族都有其源頭,或依據其本身的傳說,或依據文獻記載,或出於考古發掘,若未能俱備以上三項的情況,就很難對該民族的族源作詳確的說明;匈奴就屬於這一形態。歷來對匈奴族源有諸多不同說法,雖各有所本,但都不能成為定論。

他指出,自黃帝時代,以至在東亞大地匈奴族所建最後一個政權赫連夏之滅亡,匈奴在政治舞台上已經活動了二十多個世紀,而且其統治者均為孿鞮氏家族,這與中原農業民族的改朝換代,絕不相同,匈奴史自有研究的價值。

劉學銚強調,漢文史料是舉世最豐富也是最接近史實的記載。如自今日世界各民族的歷史來看,該民族能在三千年前就留下活動紀錄,實不多見,而匈奴史則為其中之一,因此研究此民族史事,自有其意義。

文章節錄:

上文提到呼韓邪單于立後,匈奴一時之間五單于紛立,之後經過兼併,形成呼韓邪單于與其兄郅支單于對峙情況,匈奴分裂為南、北,到支單于又戰勝呼韓邪單于,將之逐出單于庭,呼韓邪單于在進退維谷之際,採其左伊秩訾王之議,南下附漢,遂得以立足漠南,由是與郅支之北匈奴形成對峙之局,南匈奴得漢朝之助,曾多次聯兵討伐北匈奴,郅支單于難以承受,遂決定西徙到靠近烏孫之地面(烏孫駐牧之地當今伊犁河流域,橫跨今大陸新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州及哈薩克共和國東部),想與烏孫併力,遂遣使烏孫小昆莫烏就屠,不料烏就屠竟殺郅支單于所派使者,更發兵八千騎欲擊北匈奴郅支單于,結果反被郅支單于擊破之,由是聲勢大振,乃趁勝北擊烏揭、堅昆、丁零,均勝而兼併之,人畜大見增加,此後數度攻擊烏孫,且常勝之,力量雖大為增強,但乃不敢回單于庭,遂設牙帳於堅昆境內,堅昆係丁零(或作丁令)之一支,按丁零系民族分佈極廣,在貝加爾湖以東者,為東丁零,在貝加爾湖以西者,甚至可到裏海以東,稱西丁零,堅昆之地,可能在貝加爾湖西南,郅支單于之牙帳東去單于庭七千里,南距車師五千里,北匈奴郅支單于之西徙,開啟匈奴民族西遷的先河,之後,對歐洲民族大遷徙起到催化作用,郅支之西徙自有其歷史意義。(文章未完)

歡迎有興趣的民眾來電洽詢、下單購買,電話02-2351-7666分機240。