Alexa
 • En
 • Directory of Taiwan

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

發布時間:105年10月 9日16時30分 有效時間:10日0時起至24時
預 報 都 市 天 氣 氣溫(攝氏)
*東京     多雲 17 - 23 *大阪     晴天 15 - 24 *首爾     晴天  7 - 19 *曼谷     雷雨 26 - 33 *雅加達    雷雨 24 - 31 *吉隆坡    雨天 25 - 34 *新加坡    雷雨 24 - 33 *馬尼拉    雷雨 25 - 31 *加德滿都    雷雨 17 - 25 *胡志明市    雷雨 25 - 31 *河內     多雲 25 - 33 *新德里    雨天 23 - 34 *伊斯坦堡    多雲 16 - 23 *莫斯科    雨天  2 - 6 *海參威    雨天  4 - 12 *伯力     下雪  -1 - 7 *關島     陣雨 26 - 32 *檀香山    陣雨 22 - 31 *洛杉磯    晴天 17 - 29 *舊金山    多雲 12 - 18 *西雅圖    晴天  8 - 16 *拉斯維加斯   晴天 21 - 32 *紐約     晴天  9 - 17 *芝加哥    晴天 12 - 20 *華盛頓特區   晴天  9 - 17 *邁阿密    陣雨 24 - 29 *多倫多    晴天  2 - 13 *溫哥華    晴天  6 - 14 *蒙特婁    晴天  2 - 13 *墨西哥城    雷雨 12 - 21 *里約     晴天 15 - 27 *布宜諾斯艾利斯  陣雨 15 - 21 *聖地牙哥(智利)  晴天  9 - 26 *利瑪     多雲 16 - 23 *奧斯陸    晴天  4 - 12 *阿姆斯特丹   晴天  4 - 13 *馬德里    晴天 12 - 23 *里斯本    晴天 12 - 23 *哥本哈根    雨天  8 - 11 *赫爾辛基    晴天  4 - 9 *法蘭克福    多雲  4 - 13 *柏林     多雲  5 - 11 *日內瓦    晴天  5 - 13 *布魯塞爾    陣雨  6 - 14 *倫敦     多雲  8 - 13 *巴黎     陣雨  6 - 14 *維也納    晴天  5 - 17 *羅馬     多雲 12 - 20 *威尼斯    雨天 13 - 15 *斯德哥爾摩   陰天  6 - 9 *布達佩斯    晴天  3 - 14 *雅典     雷雨 16 - 26 *華沙     雨天  6 - 9 *布拉格    多雲  4 - 11 *約翰尼斯堡   晴天  9 - 28 *開羅     多雲 20 - 33 *威靈頓    晴天  6 - 15 *奧克蘭    陣雨 10 - 17 *墨爾本    陣雨 13 - 17 *雪梨     陣雨 17 - 30 *伯斯     晴天  7 - 21 *布里斯班    晴天 15 - 28