Alexa
 • En
 • Directory of Taiwan

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

發布時間:105年 9月22日16時30分 有效時間:23日0時起至24時
預 報 都 市 天 氣 氣溫(攝氏)
*東京     雨天 20 - 26 *大阪     雨天 23 - 27 *首爾     晴天 16 - 27 *曼谷     雷雨 25 - 31 *雅加達    雷雨 24 - 33 *吉隆坡    雨天 25 - 33 *新加坡    雷雨 25 - 34 *馬尼拉    雷雨 25 - 33 *加德滿都    雷雨 18 - 25 *胡志明市    雷雨 24 - 31 *河內     陣雨 26 - 31 *新德里    晴天 25 - 34 *伊斯坦堡    陣雨 16 - 22 *莫斯科    雨天  7 - 10 *海參威    晴天 13 - 18 *伯力     雨天 11 - 22 *關島     陣雨 25 - 31 *檀香山    陣雨 24 - 28 *洛杉磯    晴天 16 - 28 *舊金山    晴天 12 - 22 *西雅圖    雨天 12 - 17 *拉斯維加斯   晴天 15 - 27 *紐約     晴天 18 - 30 *芝加哥    晴天 21 - 25 *華盛頓特區   晴天 18 - 29 *邁阿密    雷雨 26 - 31 *多倫多    陣雨 15 - 20 *溫哥華    陣雨 12 - 16 *蒙特婁    陣雨 12 - 18 *墨西哥城    雷雨 13 - 23 *里約     多雲 14 - 28 *布宜諾斯艾利斯  晴天  7 - 16 *聖地牙哥(智利)  晴天 10 - 27 *利瑪     多雲 16 - 22 *奧斯陸    多雲  9 - 18 *阿姆斯特丹   晴天 12 - 19 *馬德里    晴天 15 - 27 *里斯本    晴天 15 - 27 *哥本哈根    雨天 12 - 17 *赫爾辛基    晴天  5 - 13 *法蘭克福    多雲 10 - 22 *柏林     多雲 10 - 22 *日內瓦    晴天 12 - 21 *布魯塞爾    多雲 12 - 20 *倫敦     多雲 12 - 18 *巴黎     多雲 13 - 22 *維也納    晴天 18 - 30 *羅馬     陰天 15 - 23 *威尼斯    多雲 17 - 21 *斯德哥爾摩   陰天  9 - 16 *布達佩斯    晴天  6 - 20 *雅典     晴天 15 - 25 *華沙     晴天  6 - 17 *布拉格    多雲  8 - 20 *約翰尼斯堡   晴天 10 - 25 *開羅     晴天 22 - 32 *威靈頓    雨天  9 - 12 *奧克蘭    陣雨 10 - 19 *墨爾本    晴天 10 - 18 *雪梨     陣雨 14 - 22 *伯斯     陣雨  9 - 16 *布里斯班    晴天 13 - 26


更新時間 : 2021-10-17 17:13 GMT+08:00