Alexa
 • En
 • Directory of Taiwan

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

發布時間:105年 9月12日16時30分 有效時間:13日0時起至24時
預 報 都 市 天 氣 氣溫(攝氏)
*東京     雨天 23 - 26 *大阪     雨天 25 - 29 *首爾     多雲 21 - 29 *曼谷     雷雨 24 - 31 *雅加達    陣雨 23 - 33 *吉隆坡    多雲 25 - 34 *新加坡    雷雨 26 - 33 *馬尼拉    雷雨 26 - 31 *加德滿都    雷雨 19 - 24 *胡志明市    雷雨 25 - 30 *河內     陣雨 25 - 33 *新德里    雨天 26 - 35 *伊斯坦堡    多雲 21 - 29 *莫斯科    雨天 11 - 15 *海參威    雨天 14 - 18 *伯力     雨天 11 - 19 *關島     晴天 26 - 31 *檀香山    陣雨 24 - 31 *洛杉磯    陣雨 17 - 21 *舊金山    多雲 13 - 18 *西雅圖    晴天 11 - 23 *拉斯維加斯   晴天 22 - 32 *紐約     晴天 17 - 27 *芝加哥    雷雨 18 - 26 *華盛頓特區   晴天 19 - 30 *邁阿密    雷雨 26 - 30 *多倫多    晴天 15 - 28 *溫哥華    晴天 11 - 20 *蒙特婁    晴天 14 - 27 *墨西哥城    雷雨 12 - 25 *里約     晴天 20 - 33 *布宜諾斯艾利斯  陣雨 10 - 16 *聖地牙哥(智利)  晴天  8 - 23 *利瑪     多雲 16 - 21 *奧斯陸    晴天 12 - 22 *阿姆斯特丹   晴天 17 - 31 *馬德里    陣雨 15 - 25 *里斯本    雨天 16 - 21 *哥本哈根    晴天 17 - 23 *赫爾辛基    晴天  5 - 18 *法蘭克福    晴天 18 - 31 *柏林     晴天 18 - 32 *日內瓦    晴天 16 - 28 *布魯塞爾    晴天 19 - 30 *倫敦     晴天 20 - 30 *巴黎     晴天 20 - 32 *維也納    多雲 20 - 30 *羅馬     雨天 19 - 29 *威尼斯    晴天 22 - 25 *斯德哥爾摩   晴天 11 - 21 *布達佩斯    晴天 18 - 30 *雅典     晴天 18 - 28 *華沙     晴天 15 - 27 *布拉格    晴天 15 - 31 *約翰尼斯堡   雷雨 13 - 30 *開羅     晴天 23 - 34 *威靈頓    陣雨 10 - 15 *奧克蘭    晴天  7 - 16 *墨爾本    雨天  8 - 14 *雪梨     雨天 13 - 21 *伯斯     陣雨  7 - 17 *布里斯班    晴天 15 - 27


更新時間 : 2022-05-19 19:22 GMT+08:00