Alexa

中央氣象局 1週天氣預報

中央氣象局 1週天氣預報


發布時間:105年 2月 1日17時 0分有效時間:自 2月 2日 0時起至 2月 8日24時止
一、天氣概況: 2日、3日強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響,中部 以北及東北部氣溫較低,其他地區早晚氣溫亦低;2日中 部以北及東半部地區有短暫雨,南部地區亦有局部短暫雨 ;3日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨,其 他地區為多雲。
 4日強烈大陸冷氣團略減弱,北部及東半部地區仍有短暫 雨,其他地區為多雲到晴。
 5日強烈大陸冷氣團南下,6日至8日強烈大陸冷氣團影 響,各地氣溫下降,尤其7日起水氣減少,輻射冷卻效應 明顯,夜晚及清晨臺南以北及東北部沿海空曠地區易出現 10度以下低溫,8日白天氣溫回升,日夜溫差大;5日 北部及東半部地區有短暫雨,其他地區為多雲到晴;6日 東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨,其他地區為多雲 到晴;7日、8日各地大多為晴到多雲,僅東部及東南部 地區有零星短暫雨。

二、天氣預報: *臺北市:  2月 2日 陰短暫雨   11至13度  2月 3日 陰時多雲短暫雨  12至14度  2月 4日 多雲時陰短暫雨  13至17度  2月 5日 陰時多雲短暫雨  12至15度  2月 6日 多雲    11至13度  2月 7日 晴時多雲   11至14度  2月 8日 晴時多雲   11至17度
*北部地區:  2月 2日 陰短暫雨   10至13度  2月 3日 陰時多雲短暫雨  11至16度  2月 4日 多雲時陰短暫雨  13至17度  2月 5日 多雲時陰短暫雨  11至16度  2月 6日 多雲    10至14度  2月 7日 晴時多雲   10至15度  2月 8日 晴時多雲    9至18度
*中部地區:  2月 2日 多雲時陰短暫雨  12至16度  2月 3日 多雲時晴   13至20度  2月 4日 多雲時晴   13至20度  2月 5日 多雲時晴   13至20度  2月 6日 晴時多雲   11至18度  2月 7日 晴時多雲   11至18度  2月 8日 晴時多雲   10至20度
*南部地區:  2月 2日 多雲短暫雨   13至19度  2月 3日 多雲時晴   13至23度  2月 4日 多雲時晴   14至24度  2月 5日 多雲時晴   14至24度  2月 6日 晴時多雲   13至21度  2月 7日 晴時多雲   12至21度  2月 8日 晴時多雲   11至22度
*東北部地區:  2月 2日 陰短暫雨   12至14度  2月 3日 陰短暫雨   12至16度  2月 4日 陰時多雲短暫雨  14至19度  2月 5日 陰時多雲短暫雨  13至16度  2月 6日 多雲短暫雨   11至14度  2月 7日 晴時多雲   10至15度  2月 8日 晴時多雲   10至18度
*東部地區:  2月 2日 陰時多雲短暫雨  14至16度  2月 3日 陰時多雲短暫雨  15至18度  2月 4日 陰時多雲短暫雨  15至21度  2月 5日 多雲時陰短暫雨  15至19度  2月 6日 多雲短暫雨   14至17度  2月 7日 多雲短暫雨   13至16度  2月 8日 多雲    12至18度
*東南部地區:  2月 2日 陰時多雲短暫雨  15至19度  2月 3日 陰時多雲短暫雨  16至22度  2月 4日 多雲時陰短暫雨  16至24度  2月 5日 多雲時陰短暫雨  16至21度  2月 6日 多雲短暫雨   14至18度  2月 7日 多雲短暫雨   14至18度  2月 8日 多雲短暫雨   13至20度
*澎湖地區:  2月 2日 多雲時陰短暫雨  13至15度  2月 3日 晴時多雲   13至16度  2月 4日 多雲時晴   14至18度  2月 5日 多雲時晴   13至17度  2月 6日 晴時多雲   13至15度  2月 7日 晴時多雲   12至16度  2月 8日 晴時多雲   12至18度
*金門地區:  2月 2日 陰時多雲短暫雨  8至11度  2月 3日 多雲短暫雨   8至13度  2月 4日 多雲時晴    9至15度  2月 5日 多雲時晴   10至14度  2月 6日 晴時多雲    8至14度  2月 7日 晴時多雲    7至15度  2月 8日 晴時多雲    7至16度
*馬祖地區:  2月 2日 陰時多雲短暫雨  5至 8度  2月 3日 多雲時陰    6至10度  2月 4日 多雲時陰短暫雨  8至11度  2月 5日 多雲     8至11度  2月 6日 晴時多雲    6至10度  2月 7日 晴時多雲    5至11度  2月 8日 晴時多雲    5至13度