Alexa
  • Directory of Taiwan

中央氣象局 大陸主要城市天氣預報

中央氣象局 大陸主要城市天氣預報發布時間:100年 9月 7日16時30分有效時間: 8日0時起至24時
預報分區  天氣  氣溫(攝氏)
*廣州 多雲 26 - 34
*香港 多雲 27 - 32
*福州 多雲 24 - 32
*昆明 陣雨 16 - 24
*重慶 陣雨 22 - 26
*武漢 陣雨 19 - 24
*南昌 陣雨 25 - 32
*杭州 陣雨 23 - 30
*上海 陣雨 24 - 29
*南京 陣雨 21 - 26
*青島 陣雨 18 - 25
*北京 陣雨 18 - 26
*開封 多雲 16 - 21
*西安 多雲 16 - 23
*瀋陽 多雲 12 - 23
*蘭州 雨天 13 - 23
*海口 多雲 25 - 34