Alexa
 • En
 • Directory of Taiwan

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

中央氣象局 國際各主要都市天氣預報

發布時間:100年 5月16日16時30分
有效時間:17日0時起至24時

預 報 都 市 天 氣 氣溫(攝氏)

*東京    陣雨 16 - 23
*大阪    多雲 16 - 25
*首爾    晴天 11 - 22
*曼谷    雷雨 27 - 33
*雅加達    多雲 25 - 33
*吉隆坡    雷雨 24 - 32
*新加坡    雷雨 26 - 32
*馬尼拉    多雲 28 - 34
*加德滿都   雷雨 16 - 29
*胡志明市   雷雨 26 - 32
*河內    雷雨 22 - 28
*新德里    晴天 31 - 43
*伊斯坦堡   晴天 13 - 21
*莫斯科    雨天  9 - 16
*海參威    陣雨  6 - 18
*伯力    陣雨  7 - 20
*關島    多雲 27 - 31
*檀香山    晴天 22 - 31
*洛杉磯    雨天 13 - 19
*舊金山    陣雨  9 - 14
*西雅圖    多雲  7 - 15
*拉斯維加斯   多雲 14 - 23
*紐約    雨天 15 - 20
*芝加哥    多雲  6 - 15
*華盛頓特區   雷雨 16 - 21
*邁阿密    多雲 21 - 29
*多倫多    陣雨 12 - 14
*溫哥華    陣雨  7 - 12
*蒙特婁    陣雨 11 - 17
*墨西哥城   雷雨 14 - 26
*里約    陣雨 20 - 24
*布宜諾斯艾利斯  晴天 12 - 20
*聖地牙哥(智利) 多雲  5 - 20
*利瑪    多雲 16 - 22
*奧斯陸    陣雨  6 - 15
*阿姆斯特丹   陣雨 12 - 17
*馬德里    多雲 12 - 25
*里斯本    雷雨 17 - 29
*哥本哈根   陣雨 10 - 14
*赫爾辛基   陰天  7 - 12
*法蘭克福   陣雨 10 - 19
*柏林    陣雨 11 - 17
*日內瓦    晴天  8 - 23
*布魯塞爾   多雲 11 - 20
*倫敦    多雲 11 - 21
*巴黎    多雲  8 - 23
*維也納    多雲 12 - 20
*羅馬    晴天 12 - 25
*威尼斯    晴天 16 - 25
*斯德哥爾摩   陣雨  7 - 15
*布達佩斯   晴天 12 - 21
*雅典    晴天 15 - 23
*華沙    多雲 12 - 19
*布拉格    陰天  8 - 16
*約翰尼斯堡   陣雨  8 - 18
*開羅    晴天 20 - 28
*威靈頓    晴天 10 - 15
*奧克蘭    多雲 14 - 18
*墨爾本    晴天  9 - 19
*雪梨    晴天 12 - 18
*伯斯    陣雨 15 - 23
*布里斯班   晴天 13 - 23