• Directory of Taiwan

T-Up Climbing Gym

Huichi Temple on Chihshan Rock

No.26, Ln. 326, Sec. 1, Zhicheng Rd., Shilin Dist., Taipei City 111006 , Taiwan
(02)2831-5656

Ershui Formosan Rock Macaque Ecocenter

No. 20, Sec. 1, Yuanji Rd., Ershui Township, Changhua County 53041, Taiwan
(04)879-7640
service@macaca.org.tw

Rock Mall

Red Rock